Pozyskiwanie materiału genetycznego

Sprawdź, jak będziemy ratować zagrożone gatunki kotów.

Fragmentacja terytoriów i oddzielenie od siebie populacji sprawiają, że dzikie koty często nie mają możliwości zdrowego rozrodu. Zwierzęta powinny mieć możliwość wykorzystania wszelkich warunków do efektywnego rozmnażania się, jakie dzikim gatunkom daje natura.

Kotka nie powinna tracić okresu reprodukcyjnego na bezowocnym szukaniu partnera, na terenach o małej dostępności zdobyczy. Samce nie powinny frustrować się brakiem możliwości dotarcia do samicy w rui, przez ludzkie siedziby. Ponadto blisko spokrewnione osobniki przeciwnej płci nie powinny przebywać ze sobą na tym samym, małym terenie. Rozmnażanie się zwierząt w bliskim pokrewieństwie zwiększa ryzyko występowania wad genetycznych, zmniejsza przeżywalność i przyczynia się do zanikania gatunku.

Ludzie znacznie ograniczają możliwości dzikich kotów w tworzeniu zdrowych populacji i bez pomocy człowieka niedługo przestaną one istnieć. Dlatego ekipa Save Wild Cats Foundation postanowiła wesprzeć dzikie koty zagrożone przez postępujący rozwój cywilizacyjny. Naszym zadaniem jest dokładne poznanie charakteru, trybu życia i potrzeb zagrożonych kotowatych. Chcemy wykorzystać najnowsze osiągnięcia medycyny weterynaryjnej w zakresie wspomaganego rozrodu, by zwiększyć liczbę kotów z zagrożonych gatunków, a także zwiększyć ich różnorodność genetyczną.

 

Z pomocą Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, działającą przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu chcemy badać metody pozyskiwania i przechowywania materiału genetycznego dzikich kotów tak, by w przyszłości mógł on posłużyć odtwarzaniu gatunków. Wspomaganie rozrodu kotowatych jest dziedziną nauk weterynaryjnych, która dopiero zaczyna się rozwijać. Szczególnie w przypadku gatunków zagrożonych, które nie zostały do końca poznane, napotyka się pewne trudności ze wspomaganym rozrodem. Dlatego zamierzamy współpracować także ze specjalistami z całego świata, których wiedza i doświadczenie pomoże nam osiągnąć upragniony cel.

W przyszłości chcemy być w stanie pobierać nie tylko nasienie samców, ale także oocyty samic, oraz oceniać ich jakość. Zdrowe komórki męskie spoczną w siedzibie Fundacji Save Wild Cats Foundation, gdzie dzięki metodom kriokonserwacji będą mogły oczekiwać na możliwość stworzenia nowego życia. Zabezpieczenie i przechowywanie żeńskich komórek rozrodczych kotowatych niestety wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla nauki. Mamy nadzieję mieć swój udział w opracowaniu skutecznych metod, umożliwiających ich odpowiednie zabezpieczenie do dalszego rozrodu i przedłużenia gatunku.

Przechowywanie materiału genetycznego wymaga specjalistycznego zaopatrzenia, które musimy zakupić. Będziemy potrzebować odpowiednich nośników dla komórek rozrodczych, urządzeń i podłoży do mrożenia (m.in. ciekły azot) oraz sprzętu umożliwiającego ocenę pobranego materiału (specjalne mikroskopy i in.). Laboratorium powstanie przy ul. Włocławskiej 161 w Toruniu i będzie współpracować z placówką naukową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kolejnym wyzwaniem będzie podróż do trudno dostępnych miejsc występowania dzikich kotów i pozyskiwanie materiału genetycznego. Istnieje kilka metod pobrania nasienia od samców. Czasem wystarczy odpowiednie znieczulenie, które powoduje mimowolnie wyrzuceni plemników wraz z moczem. W przypadku komórek jajowych metody pobrania są bardziej skomplikowane, co wymaga od nas dalszych badań i doskonalenia w tym zakresie.

Kiedy już powyższe założenia zostaną osiągnięte, pójdziemy o krok dalej. Z pozyskanych komórek będziemy próbowali odtworzyć populację zagrożonych wyginięciem dzikich kotów. Dzięki zaawansowanym technikom wspomaganego rozrodu, jak np. zapłodnienie in vitro, na świat przyjdą kocięta dzikich kotowatych. Będziemy śledzić ich rozwój już od momentu poczęcia przez cały okres rozwoju. Odchowane koty będą żyły w rezerwatach i przyczynią się do powiększenia liczby osobników swojego gatunku. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy, w przyszłości, większość gatunków dzikich kotowatych nie będzie już na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem.

 

kot pustynny
Felis margarita
ocelot nadrzewny - margaj
Leopardus wiedii
lampart plamisty
Panthera pardus

jak możesz pomóc

Wesprzyj nas

Jeśli chcesz pomóc nam ratować zagrożone gatunki kotów, możesz wpłacić darowiznę. Sam ustal kwotę, którą wpłacisz w imię ochrony tych pięknych zwierząt. W ramach podziękowania za darowiznę minimum 10 zł otrzymasz od nas kod, uprawniający do pobrania jednej z setek tapet na komputer i telefon.

wesprzyj fundację